Biomentor Winia

Erwinia, of natrot, ontstaat na beschadiging van de plant en bij ongunstige teeltomstandigheden zoals hoge temperatuur en luchtvochtigheid en te hoge stikstof (N) giften. Aantasting is te voorkomen door een juiste plantdichtheid, het vermijden van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheden en hoge stikstof (N) giften. Met Biomentor Winia toegevoegd aan het teeltmedium, verbetert u tevens de weerbaarheid. Biomentor Winia bevat Serratia-bacteriën die goed zijn te combineren met de andere Biomentor producten. In combinatie met de juiste voedingsstoffen verbetert Biomentor Winia de weerbaarheid. Het resultaat is een sterke groei van het gewas, ook in de substraatteelt.