Biomentor Winia

Erwinia, of natrot, ontstaat na beschadiging van de plant en bij ongunstige teeltomstandigheden zoals hoge temperatuur en luchtvochtigheid en te hoge stikstof (N) giften. Aantasting is te voorkomen door een juiste plantdichtheid, het vermijden van hoge temperaturen en hoge luchtvochtigheden en hoge stikstof (N) giften. Met Biomentor Winia toegevoegd aan het teeltmedium, verbetert u tevens de weerbaarheid. Biomentor Winia bevat Serratia-bacteriën die goed zijn te combineren met de andere Biomentor producten. In combinatie met de juiste voedingsstoffen verbetert Biomentor Winia de weerbaarheid. Het resultaat is een sterke groei van het gewas, ook in de substraatteelt.

Biomentor-P

Biomentor-P bevat natuurlijke meststoffen en bacteriën die in goede compost van nature voorkomen. De bacteriën nestelen zich in en rond het wortelgestel en creëren een uitstekende bodembiodiversiteit. Indien toegevoegd aan het teeltmedium verbeteren zij de weerbaarheid van de bodem, met name tegen Pythium, of wortelrot. Biomentor-P bevat meerdere stammen Pseudomonas bacteriën die goed zijn te combineren met de andere Biomentor producten. Samen verhogen ze de opname van de juiste voedingsstoffen en verbeteren de weerbaarheid van de bodem.

Biomentor Meta

Biomentor Meta bevat Metarhizium schimmels die van nature overal in de wereld in de grond voorkomen. De schimmels groeien ook in de plant zonder dat deze daar last van heeft. Een goede eigenschap van deze endofyten is dat ze de plant onaantrekkelijk maken voor thrips, mijten, bladluis en witte vlieg. Biomentor-Meta is uitstekend te combineren met de andere Biomentor producten. Samen verhogen ze de opname van voedingsstoffen en verbeteren de weerbaarheid. Het resultaat is een sterke groei van het gewas, ook in de substraatteelt.